Εκπαιδευτικά προγράμματα
2 Σεπτεμβρίου, 2020

Τα Εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Γ. Γουναρόπουλου φέτος θα πραγματοποιηθούν προσαρμοσμένα στα προληπτικά μέτρα ασφαλείας.
Οι σχολικές επισκέψεις στο Μουσείο πραγματοποιούνται αποκλειστικά με ραντεβού (τηλ.: 210-7777601, 210-7487657).
Είσοδος και συμμετοχή σε όλα τα προγράμματα ΕΛΕΥΘΕΡΗ.
Ευχόμαστε σε όλους, μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς
ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ!