Εργαστήριο Ενσυνειδητότητας
15 Δεκεμβρίου, 2019

Η τέχνη της γραμμής. Hommage à Gounaro ΙΙ, παράλληλη εκδήλωση.
Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου, 18:30-19:30

Εργαστήριο Ενσυνειδητότητας βασισμένο σε έργα του Γιώργου Γουναρόπουλου.
Πολύ περιορισμένος αριθμός θέσεων. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 210-7777601 από 4 Δεκεμβρίου.