Εργαστήριο Ενσυνειδητότητας
26 Ιανουαρίου, 2020

Η τέχνη της γραμμής. Hommage à Gounaro ΙΙ, παράλληλη εκδήλωση.
Τετάρτη 29 Ιανουαρίου, 18:30-19:30

Εργαστήριο Ενσυνειδητότητας βασισμένο σε έργα του Γιώργου Γουναρόπουλου.
Πολύ περιορισμένος αριθμός θέσεων. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 210-7777601 από 15 Ιανουαρίου.