Εργαστήριο Ενσυνειδητότητας
27 Νοεμβρίου, 2019

Η τέχνη της γραμμής. Hommage à Gounaro ΙΙ, παράλληλη εκδήλωση.
Τετάρτη 27 Νοεμβρίου, 18:30-19:30

Εργαστήριο Ενσυνειδητότητας βασισμένο σε έργα του Γιώργου Γουναρόπουλου από τη Λαμπρινή-Λύντια Πετροπούλου (ιστορικός τέχνης, εικαστικός, art educator, mindfulness coach)

Πολύ περιορισμένος αριθμός θέσεων. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 210-7777601 από 14 Νοεμβρίου.