Προβολή των εκδηλώσεων της έκθεσης Μεταξύ ουρανού και γης – Σύγχρονη Ιαπωνική Χαρακτική
19 Ιουνίου, 2021

Σας ενημερώνουμε ότι οι τρεις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της έκθεσης Μεταξύ ουρανού και γης – Σύγχρονη Ιαπωνική Χαρακτική θα προβάλλονται στον ιστότοπο του Μουσείου μέχρι τις 31 Αυγούστου 2021, στη σελίδα των εκδηλώσεων της έκθεσης.