Εκθέσεις
Αρχείο
Η Αφροδίτη σήμερα
09/11/2022 - 31/01/2023

Η έκθεση «Η Αφροδίτη σήμερα» αποτελεί μια πρωτοβουλία της Ένωσης […]

Ταξίδια-Περάσματα: Θαλασσινή Δούμα / Κάλλη Μπέλλου
09/03/2022 - 18/05/2022

Για τη Θαλασσινή Δούμα και την Κάλλη Μπέλλου η φωτογραφία […]