Κορίτσια στο ποτάμι
1920-23 | ελαιογραφία σε καμβά
111,3 x 145,2 εκ.