Μελέτη Ι Γυναικεία μορφή σε τοπίο και σχόλια του καλλιτέχνη
μολύβι σε χαρτί
12,5 x 17,5 εκ.