Προσωπογραφία Καίτης Γουναροπούλου
1964 | μολύβι και κάρβουνο σε χαρτί
68 x 48 εκ.