Προσωπογραφία κας Μαρίκας Μιχαλοπούλου
μολύβι και κάρβουνο σε χαρτί
70 x 50 εκ.