12 μελέτες για βάζα με λουλούδια
κάρβουνο και μολύβι σε χαρτί
16 x 12 εκ. το κάθε σχέδιο