ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Κύκλος 8ος: Ταξίδι στο Βυζάντιο: Τέχνη, Επιστήμες, Τοπογραφία
21 Νοεμβρίου, 2015

Εισηγητές:
Διονύσης Μουρελάτος, Δρ Βυζαντινής Αρχαιολογίας
Σμαράγδη Αρβανίτη, Δρ Βυζαντινής Αρχαιολογίας
Μαίρη Παναγιωτίδη-Κεσίσογλου, Ομ. Καθηγήτρια Βυζαντινής Αρχαιολογίας Παν/μίου Αθηνών
Σταύρος Ι. Αρβανιτόπουλος, Δρ Βυζαντινής Αρχαιολογίας
Δημήτρης Θ. Χατζηλαζάρου, Αρχαιολόγος ΥΠ.ΠΟ.Α. (ΕΦΑΚΥΚ), Υποψ. Δρ Βυζαντινής Αρχαιολογίας
Νικόλαος Φύσσας, Δρ Βυζαντινής Αρχαιολογίας
Άννα Τακούμη, Υποψ. Δρ Βυζαντινής Αρχαιολογίας
Σοφία Καλοπίση-Βέρτη, Ομ. Καθηγήτρια Βυζαντινής Αρχαιολογίας Παν/μίου Αθηνών
Γιώργος Ζαρακάς, Υποψ. Δρ Βυζαντινής Αρχαιολογίας

Διάρκεια: 21 Νοεμβρίου 2015 – 23 Απριλίου 2016 (18 διαλέξεις)

Επιμέλεια προγράμματος: Σμαράγδη Αρβανίτη, Δρ Βυζαντινής Αρχαιολογίας