Η φυλή των Καλάς – Η παρουσία των Ελλήνων στην κεντρική Ασία
12 Φεβρουαρίου, 1998

Ομιλητής: Αθανάσιος Λερούσης, Εκπαιδευτικός, μέλος της ομάδας «Οι φίλοι των Καλάς»
Η εκδήλωση πλαισιώθηκε από μουσική, έκθεση φωτογραφιών και προβολή διαφανειών.