Εκδήλωση της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας και Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων (ΕΛΕΠΑΠ)
30 Δεκεμβρίου, 1997