Έκθεση φωτογραφίας του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Δήμου Ζωγράφου (ΔΕΑΔΗΖ)
20/12/2001 - 22/12/2001

Έργα από το πιλοτικό πρόγραμμα που υλοποιήθηκε κατά το σπουδαστικό έτος 2000-2001.