Έμπνευση από την Ελλάδα
14/05/2001 - 10/06/2001

Έκθεση ζωγραφικής σύγχρονων Λιθουανών καλλιτεχνών.

Διοργάνωση σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Δημοκρατίας της Λιθουανίας στην Ελλάδα.

Καλλιτέχνες:
Svajūnas Armonas, Agnė Beinaravičiūtė, Antanas Beinaravičius, Pranas Gudaitis, Giedrius Kazimierėnas, Gediminas Pranckūnas, Aloyzas Stasiulevičius

Τη βραδιά των εγκαινίων, μίλησε ο Πρέσβης της Δημοκρατίας της Λιθουανίας στην Ελλάδα, Vidmantas Povilionis.

Υπό την αιγίδα της Prof. Dr. Habil. Kazimiera Prunskiene, Μέλους της Βουλής της Δημοκρατίας της Λιθουανίας.

Με την ευγενική υποστήριξη της εφημερίδας Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ