Από τη χώρα της βροχής
12/03/2008 - 13/04/2008

Έκθεση ζωγραφικής, σχεδίου και αντικειμένων από σύγχρονους Λιθουανούς καλλιτέχνες.

Διοργάνωση σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Δημοκρατίας της Λιθουανίας στην Ελλάδα.

Καλλιτέχνες:
Valentinas Antanavičius, Žygimantas Augustinas, Jovita Aukštikalnytė, Konstantinas Bogdanas, Henrikas Čerapas, Kostas Dereškevičius, Laima Drazdauskaitė, Jonas Gasiūnas, Bronius Gražys, Kęstutis Grigaliūnas, Pranas Griušys, Gintaras Palemonas Japonis, Agnė Jonkutė, Jonas Juodzevičius, Linas Leonas Katinas, Agnė Kulbytė, Algimantas Jonas Kuras, Eimutis Markūnas, Ričardas Nemeikšis, Audronė Petrašiūnaitė, Petras Repšys, Mindaugas Skudutis, Raimundas Sližys, Arvydas Šaltenis, Algimantas Švėgžda, Jonas Vaitekūnas, Povilas Ričardas Vaitiekūnas, Arūnas Vaitkūnas, Rytis Valantinas

Επιμέλεια: Arvydas Šaltenis, Ζωγράφος, Αντιπρύτανης της Ακαδημίας Καλών Τεχνών του Βίλνιους, Viktoras Liutkus, Τεχνοκρίτης, Διευθυντής του Τομέα Ζωγραφικής στην Ακαδημία Καλών Τεχνών του Βίλνιους, και Irena Galvidytė.

Τη βραδιά των εγκαινίων, μίλησαν ο Viktoras Liutkus και ο Πρέσβης της Δημοκρατίας της Λιθουανίας στην Ελλάδα, Arturas Zurauskas.

Χορηγοί: Λιθουανικό Ίδρυμα Προαγωγής του Πολιτισμού, Ακαδημία Καλών Τεχνών του Βίλνιους