Εικόνες από μια Ελλάδα που χάνεται
09/04/1996 - 10/05/1996

Έκθεση φωτογραφίας από το αρχείο του Βασίλη Ν. Χαριτάκη.

Ο Βασίλης Ν. Χαριτάκης είναι μέλος της Ελληνικής Φωτογραφικής Εταιρείας από την ίδρυσή της, και διαθέτει πλούσιο φωτογραφικό και κινηματογραφικό αρχείο, που έχει παρουσιαστεί τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.