Καράβια από αλίκτυπα ξύλα
29/11/2006 - 17/12/2006

Έκθεση μοντέλων ιστιοφόρων καραβιών, κατασκευασμένα από τον Γεώργιο Σπαρτιώτη, Υποναύαρχο Λ.Σ. (ε.α.).