Οι Ευρωπαϊκές πρωτεύουσες μέσα από την τέχνη των παιδιών
11/05/2011 - 25/05/2011

Έκθεση έργων των μαθητών και μαθητριών του 6ου Γυμνασίου Ζωγράφου στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων «Διά Βίου Μάθηση» και της πολυμερούς σύμπραξης Comenius Regio.

Παρουσιάστηκαν ζωγραφικά έργα με μολύβι και τέμπερες, κατασκευές από πηλό και άλλα υλικά, καθώς και βιντεοπροβολές για τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Συνεργαζόμενοι φορείς από την Ελλάδα και τη Βουλγαρία:
Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, 6o Γυμνάσιο Ζωγράφου, Μουσείο Γ. Γουναρόπουλου, Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης της Σόφιας (RIO), 2ο Σχολείο «Αιμίλιος Στάνεφ», Εθνικό Ιστορικό Μουσείο Σόφιας