Παναγιώτης Τέτσης: Χαρακτική-Ζωγραφική
31/10/2007 - 16/12/2007

Έκθεση ζωγραφικής και χαρακτικής του σύγχρονου Έλληνα εικαστικού, από τους αντιπροσωπευτικότερους μεταπολεμικούς εκπροσώπους της ελληνικής τέχνης.

Στα εγκαίνια μίλησαν οι Νίκος Γρηγοράκης, Ιστορικός τέχνης, και Χάρης Καμπουρίδης, Ιστορικός τέχνης-Σημειολόγος.