Ιστορικό και λειτουργία

Το Μουσείο Γ. Γουναρόπουλου ιδρύθηκε το 1979 και λειτούργησε ένα χρόνο αργότερα, στις 8 Φεβρουαρίου 1980.

Στεγάζεται στο σπίτι-εργαστήρι του ζωγράφου Γιώργου Γουναρόπουλου στα Άνω Ιλίσια, και περιλαμβάνει πάνω από σαράντα ελαιογραφίες και σχέδια του καλλιτέχνη, στοιχεία από το προσωπικό του αρχείο και αντικείμενα από την καθημερινή ζωή του.

Το κτήριο και τα έργα αποτελούν δωρεά του Ηλία Γουναρόπουλου, γιου του καλλιτέχνη, προς τον Δήμο Ζωγράφου.

Βασικός σκοπός του μουσείου είναι η προβολή του έργου του καλλιτέχνη στο ευρύ κοινό.

Το 1994 ο Δήμος Ζωγράφου δημιούργησε δίπλα στο υπάρχον κτήριο το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού, με σκοπό τη διεύρυνση του προγράμματος του μουσείου με τη διοργάνωση περιοδικών εκθέσεων και εκδηλώσεων, εικαστικού αλλά και ευρύτερα πολιτιστικού περιεχομένου (ζωγραφική, γλυπτική, φωτογραφία, λογοτεχνία, ποίηση, λαϊκή τέχνη, κ.ά.).

Το Κέντρο συγκροτείται από τρεις αίθουσες:
- την «αίθουσα Γιώργου Γουναρόπουλου», στην οποία πραγματοποιούνται περιοδικές εκθέσεις ζωγραφικής, γλυπτικής, φωτογραφίας, κλπ.
- την «αίθουσα Στρατή Τσίρκα», στην οποία εκτίθενται εκδόσεις και προσωπικά αντικείμενα του συγγραφέα. Η αίθουσα χρησιμοποιείται επίσης για περιοδικές εκθέσεις.
- την «αίθουσα Γιώργου Παυλάτου», όπου διοργανώνονται διαλέξεις, προβολές, κλπ.

Τα δύο κτήρια αποτελούν ένα ενιαίο πολιτιστικό συγκρότημα με την επωνυμία «Μουσείο Γ. Γουναρόπουλου», το οποίο λειτουργεί ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου εποπτευόμενο από τον Δήμο Ζωγράφου, και διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου η θητεία ταυτίζεται με τη θητεία της εκάστοτε δημοτικής Αρχής.