Νέα
Ανακοίνωση
12 Ιανουαρίου, 2021

Η Διοίκηση και το προσωπικό του Μουσείου Γ. Γουναρόπουλου σας […]

Ανακοίνωση
14 Μαρτίου, 2020

Το Μουσείο Γ. Γουναρόπουλου, ακολουθώντας τις κυβερνητικές οδηγίες για τη […]

Ματαίωση διάλεξης
10 Μαρτίου, 2020

Μετά την κυβερνητική οδηγία για αναστολή όλων των συνεδριακών εκδηλώσεων, […]