Γ. Γουναρόπουλος: Λόγος και Εικόνα

Ιωάννα Κωνσταντουλάκη-Χάντζου
Δήμος Ζωγράφου – Μουσείο Γ. Γουναρόπουλου
1998
ελληνικά

15.00€