Γ. Γουναρόπουλος – Λόγος και Εικόνα

Ιωάννα Κωνσταντουλάκη-Χάντζου
Δήμος Ζωγράφου-Μουσείο Γ.Γουναρόπουλου
1998 ελληνικά

15.00€