Λεύκωμα G. Gounaro

(η συλλογή του Μουσείου Γ. Γουναρόπουλου)
Δήμος Ζωγράφου – Μουσείο Γ. Γουναρόπουλου
1980
ελληνικά / αγγλικά

5.00€