Λεύκωμα G. Gounaro

(η συλλογή του Μουσείου Γ.Γουναρόπουλου)
Δήμος Ζωγράφου-Μουσείο Γ.Γουναρόπουλου
1980 ελληνικά – αγγλικά

5.00€