Between sky and earth
Contemporary Japanese Printmaking
18/05/2021 - 17/07/2021

The G. Gounaropoulos Museum and the Greek Printmakers Association present a Japan Print Society exhibition, entitled “Between sky and earth. Contemporary Japanese Printmaking”.

The Greek Printmakers Association and the Japan Print Society enjoy a long-term cooperation. This year, while 51 Japanese printmakers will be presenting their prints in Athens, 26 Greek printmakers, will show their work in Saitama and Tokyo. These exhibitions are part of a Greek Printmakers Association program that aims to promote contemporary printmaking through international collaborations.

Japanese printmaking has a long and significant history which will be explored and discussed in the exhibition’s lectures program.

Artists:
Aniya Masahiro, Dekura Hiroyuki, Fujimaki Setsuko, Fujimoto Satoshi, Goto Michiko, Goto Shinsaku, Hamada Yoneichi, Hashimoto Hiroki, Higashiyama Yokuya, Homma Masao, Hosoda Masao, Hosokawa Ginjiro, Ichiyanagi Toshikazu, Ishida Masumi, Iwasaki Kenji, Iwata Noboru, Kaise Toshikazu, Karasuma Kyo, Kawamura Izumi, Kawano Kazuo, Kayama Minoru, Kobayashi Rie, Komoda Toshio, Konishi Kazunori, Kono Hiroko, Kono Tsutomu, Kurabayashi Hitoshi, Kurosaki Setsuko, Machida Eimei, Mae Chizuko, Matsushima Ryoichi, Morimoto Taijiro, Nakagawa Suzuka, Nikkuni Takeo, Nono Nazuna, Odoi Chiaki, Okabe Akiko, Oyama Akira, Saito Hachiro, Sasaki Satomi, Shimura Takahiro, Shiraishi Sachiko, Shirota Tsuneko, Takahashi Takao, Taneguchi Yasuo, Tsukamoto Kunimitsu, Yamamoto Hiromu, Yamamoto Mami, Yamanaka Hidetaka, Yamasaki Masae, Yokoyama Hisa

The exhibition lectures will take place online, on zoom https://zoom.us/j/6413477611?pwd=czJBWkpQcjcxdHZyNGhmaTZNSW8rUT09
with live streaming on the museum’s facebook page.

To see the program, click here.

.

central picture: work by HAMADA Yoneichi, Morning glow on the trees, colour woodcut, 40×54 cm